Lid worden

Tuin kopen

Taxatie

Lid worden Tuin kopen Taxatie

Lid worden

Tuin kopen

Taxatie


ASPIRANT-LID WORDEN

U heeft interesse om u in te schrijven bij Wijkergouw als aspirant lid? Dan is het goed om wat meer te weten over ons tuinpark en het toekomstige leven als tuinder. Wijkergouw is een prachtig tuinpark met 226 volkstuinen, waarop meestal ook een tuinhuis staat, waar men in het seizoen ook kan overnachten. Met alle tuinders zorgen we ervoor dat het park goed onderhouden wordt. Er is een bestuur en er zijn verschillende commissies. Ook worden er diverse activiteiten ontplooid. U kunt hier op de pagina 'Organisatie' meer over lezen. 

Algemene informatie voor aspirant tuinders 

Voordat wij in verband met corona overgingen op het digitale systeem van aanmelden, ontmoetten wij u voor uw aanmelding als aspirant lid, in onze gezellige boerderij. Wij waren altijd benieuwd wat u ertoe gebracht heeft om op zoek te gaan naar een volkstuin. Bent u ermee opgegroeid doordat uw ouders een volkstuin hadden, bent u eens op visite geweest bij mensen die een tuin hebben en was u aangenaam verrast, of woont u zonder tuin in de stad, en verlangt u naar een stukje groen om te tuinieren? En in hoeverre bent u op de hoogte wat een volkstuin met zich meebrengt? Wij willen u hier graag verder over informeren. 

Want dat een volkstuin een fantastische plek is om te tuinieren, een moestuin te hebben, of om een heerlijke tuin vol planten en bloemen te hebben en te onderhouden is een open deur. Het is er ook heerlijk luieren, lezen, eten, drinken en enorm genieten. Het brengt lusten en lasten; het vergt ook flink wat werk, onderhoud en tijd! En het is goed om dat van tevoren te realiseren. Zelfs in de meest onderhoudsarme tuin is bijna wekelijks werk aan de winkel. Ook het huisje vraagt om onderhoud, er moet regelmatig geschilderd en geklust worden, en eerlijk gezegd wordt dat nogal eens onderschat. Maar dat heeft u zich vast al allemaal bedacht! 

Naast de eigen tuin, onderhouden we het park zo goed mogelijk op een milieu- en natuurvriendelijke manier. Dat betekent dat elke tuinder 6 werkbeurten doet in het seizoen. Dat vindt plaats op zaterdagen van 9.00 uur - 12.30 uur. Zo zorgen we met elkaar voor deze prachtige plek, maar je ontmoet zo ook regelmatig weer andere tuinders, waarmee het leuk is om van gedachten te wisselen over tuinieren, of ideeën of klussen waar je zelf niet uitkomt. Zo zijn we met elkaar een kleine ‘gemeenschap’ op zich, waar de kinderen elkaar ontmoeten, en iedereen elkaar groet. Maar ons park stelt zich ook open voor mensen die hier geen tuin hebben, die hier graag wandelen, naar de speeltuin gaan, fietsen, of een drankje drinken bij de boerderij. Zo kunnen ook anderen van ons park genieten. 

Helaas heeft Wijkergouw ook een wachtlijst, en deze is inmiddels opgelopen tot meer dan 580 inschrijvingen. Dat zijn er heel veel, maar dat betekent niet dat er vóór u eerst ruim 500 anderen een tuin zullen kopen. Soms staan mensen er jarenlang op zonder aktief op zoek te zijn, of staan ze bijvoorbeeld bij meerdere parken ingeschrevenen. Alleen de mensen die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in de huisjes die te koop worden aangeboden, zullen zich daar zelf voor aanmelden. Ruw geschat ligt dat aantal per huisje zo tussen de 30 en 50 aspirant tuinders. Als u zich heeft ingeschreven duurt het wel gemiddeld tussen de 6 en 15 jaar voor u aan de beurt kan komen om een tuin te kopen. Als er één of meerdere tuinen te koop worden aangeboden, worden ze op de eerste zaterdag van de maand in het seizoen verkocht, en zal dit enkele weken voor die tijd vermeld worden op deze website, en op de informatieborden op het park. U moet dus zelf de informatie in de gaten houden; u wordt hier niet persoonlijk over benaderd. 

Zie verder alle informatie over deze procedure bij ‘Tuinverkoop’. In de winter worden er geen huisjes verkocht. 

Bij de verkoop van de tuin wordt de waarde getaxeerd door de bouwcommissie. De toewijzing van tuinen geschiedt in principe volgens rangnummer. Dit houdt in dat degene die het langst staat ingeschreven, de eerste rechten heeft als er een tuin wordt aangeboden. Er is dus geen vrije verkoop van de huisjes mogelijk. Zo proberen we dit proces zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Als u een tuin koopt, zijn daar bijkomende kosten aan verbonden. Voor die bedragen kunt u kijken bij de informatie over tuinverkoop. Daarnaast betaald u jaarlijks een bedrag voor vaste lasten, zoals algemeen onderhoud, grondhuur, vuilafvoer, verzekeringen etc. Dit bedrag ligt rond de €570,00 (2020) en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.  

Inschrijfprocedure

Vanaf 1 april 2021 is het weer mogelijk om ingeschreven te worden als aspirant-lid voor de wachtlijst van Wijkergouw. Helaas is onze wachtlijst erg lang (>550 aspiranten) en moet u rekening houden met een wachttijd van minstens 10 jaar voor u aan de beurt bent om een tuin te kopen, en deze wachttijd kan nog verder oplopen, zeker gezien de toename van het aantal inschrijvingen. Er worden op Wijkergouw gemiddeld 10 tuinen per jaar verkocht.

I.v.m. de corona maatregelen geldt een aangepaste inschrijfprocedure!!

U kunt zich momenteel alleen digitaal inschrijven als aspirant lid. Hieronder volgt de procedure:

1 - Inschrijven als kandidaat-lid van de Bond van Volkstuinders.      

De inschrijfprocedure staat op de website van de Bond, www.bondvanvolkstuinders.nl.  De kosten hiervoor zijn € 42,15.  Dit is een jaarlijkse contributie, als u deze niet op tijd betaald, wordt u uitgeschreven bij de Bond, maar dan bent u ook uw plaats op onze wachtlijst kwijt. Na inschrijving en betaling bij de Bond ontvangt u van hen per mail een bevestigingsbrief met daarop uw lidnummer van de Bond. U heeft dit lidnummer nodig om zich in te kunnen schrijven bij Wijkergouw. Vanaf 13 juni 2021 is het woonplaatsbeginsel van kracht. Dit betekent het volgende: De aspirant-leden die zich na 12 juni 2021 bij de Bond hebben ingeschreven kunnen alleen een tuin toegewezen krijgen wanneer ze in de gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel, Landsmeer of Almere wonen. Dit zijn de gemeenten waar de Bond van Volkstuinders tuinparken heeft. Informatie hierover staat op de website en het inschrijfformulier van de Bond.    

     

2 - Inschrijven op Wijkergouw digitaal.

Na bovengenoemde inschrijving, en met het verkregen lidnummer kunt u zich inschrijven op Wijkergouw. U komt dan op onze wachtlijst. ( Let op: de inschrijving bij Wijkergouw kan alleen op dezelfde naam als degene die ingeschreven is bij de Bond!)  

Stuur een mail met als bijlage het ingevulde inschrijfformulier *) van Wijkergouw, (hier te downloaden) alsmede de bevestigingsbrief van de Bond met daarop uw persoonlijke lidnummer van de Bond naar: aspirantenwijkergouw@gmail.com                                                      

Maak €20,00 administratiekosten over (met vermelding van uw naam en lidnummer van de Bond) naar: NL 72 RABO 0188678018 t.n.v. Tuinpark Wijkergouw. Als alles in orde is ontvangen, sturen wij u het inschrijfformulier retour met daarop het volgnummer waarmee u op onze wachtlijst geplaatst bent. Vanwege de drukte kan dit enige tijd duren.  Bewaar dit formulier goed!

*)  -vul het formulier in zoals hierboven beschreven.

      -de € 20 administratiekosten moeten overgemaakt worden, zoals hierboven beschreven.

      - Niet vergeten: datum en handtekening invullen.

      -Let op: de onderste regel, met lidnummer, en jaar/maand/volgnummer hoeft u NIET in te vullen.


ASPIRANT-LID WORDEN

Tot 1 oktober 2020 is het mogelijk om ingeschreven te worden als aspirant-lid voor de wachtlijst van Wijkergouw.

Per 1 oktober stopt de inschrijving voor dit jaar.

Helaas is onze wachtlijst erg lang (500 aspiranten) en moet u rekening houden met een wachttijd van
minstens 7 tot 10 jaar, voor u aan de beurt bent om een tuin te kopen. Gezien de toename van het aantal inschrijvingen kan deze wachttijd nog verder oplopen. Gemiddeld worden op Wijkergouw 10 tuinen per jaar verkocht.

I.v.m. de corona maatregelen geldt een aangepaste inschrijfprocedure!

U kunt zich momenteel alleen digitaal inschrijven als aspirant lid. Hieronder de procedure voor deze inschrijving:

 1. Inschrijven als kandidaat-lid van de bond van volkstuinders. De inschrijfprocedure staat op de website van de Bond, www.bondvanvolkstuinders.nl.  De kosten hiervoor zijn € 44,70.  Dit
  is een jaarlijkse contributie, als u deze niet op tijd betaald, wordt u uitgeschreven bij de Bond, maar dan bent u ook uw plaats op onze wachtlijst kwijt. Na inschrijving en betaling bij
  de Bond ontvangt u van hen per mail een bevestigingsbrief met daarop het lidnummer van de Bond. U heeft dit lidnummer nodig om zich in te kunnen schrijven bij Wijkergouw. Vanaf 13 juni 2021 is het woonplaatsbeginsel van kracht. Dit betekent het volgende: De aspirant-leden die zich na 12 juni 2021 bij de Bond hebben ingeschreven kunnen alleen een tuin toegewezen krijgen wanneer ze in de gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel, Landsmeer of Almere wonen. Dit zijn de gemeenten waar de Bond van Volkstuinders tuinparken heeft. Informatie hierover staat op de website en het inschrijfformulier van de Bond 

 2. Inschrijven op Wijkergouw digitaal. Na bovengenoemde inschrijving, en met het verkregen lidnummer kunt u zich inschrijven op Wijkergouw. U komt dan op onze wachtlijst. ( Let op: de
  inschrijving bij Wijkergouw kan alleen op dezelfde naam als degene die ingeschreven is bij de Bond!)  Stuur een mail met als bijlage het ingevulde inschrijfformulier *) van Wijkergouw ,
  (hier te downloaden) alsmede de bevestigingsbrief van de Bond met daarop uw lidnummer van de Bond naar: tuinparkwijkergouw@gmail.com

Maak €20,00 administratiekosten over (met vermelding van uw naam en lidnummer van de Bond) naar: NL 72 RABO 0188678018 t.n.v. Tuinpark Wijkergouw. Als alles in orde is
ontvangen, sturen wij u het inschrijfformulier retour met daarop het volgnummer waarmee u op onze wachtlijst geplaatst bent. Vanwege de drukte kan dit enige tijd duren. Bewaar dit goed!

*)Wij hebben het huidige inschrijfformulier nog niet kunnen aanpassen aan de digitale inschrijvingen. Dus let op: download het formulier en vul het in.

 • U hoeft geen kopie legitimatiebewijs mee te sturen.
 • De € 20 administratiekosten moeten overgemaakt worden, zoals hierboven beschreven.
 • Datum en handtekening invullen.
 • De onderste regel, met lidnummer, rangnummer en jaar/maand/volgnummer hoeft u niet in te vullen.

Aspirant-lid, tuinhuisje kopen of verkopen

VERKOOP TUINEN WIJKERGOUW augustus 2020

De verkoop van de tuinen die nu TE KOOP staan gaat weer vanuit de boerderij van Tuinpark Wijkergouw, adres Wijkergouw 30. Aspiranten kunnen zich alleen digitaal inschrijven dit jaar en niet op de boerderij. Zie hiervoor de website van Wijkergouw.

I.v.m. de Coronamaatregelen zijn er voor de verkoop wel wat regels ingesteld.

Tussen 10.00 en 11.00 kan iedere belangstellende aspirant zijn volgnummer op onze wachtlijst doorgeven aan Tine,  die in de boerderij aanwezig is. Alleen de aspirant die met Tine in gesprek is, is in de boerderij, de rest blijft buiten op het Tuinpark. De aspirant neemt mee:

 1.  Het inschrijfformulier van Wijkergouw met het volgnummer en datum inschrijving.
 2.  De bevestigingsbrief van 2020 van de Bond.

Er wordt geen koffie en thee geschonken en kan helaas geen gebruik gemaakt worden van de toiletten.

Overal geldt: HOUDT 1,5 meter AFSTAND

De TE KOOP staande tuinen zijn tussen 10.0 en 11.00 te bezichtigen, de verkoper is aanwezig voor rondleiding. 4 personen kunnen tegelijk de tuin bezichtigen, 2 personen het huisje. Om 11.00 wordt bekendgemaakt welke aspiranten in aanmerking komen voor het kopen van een tuin.

Verkoop tuinen Wijkergouw d.d. oktober 2020

Vanwege het coronavirus zal de tuinverkoop op Wijkergouw gaan via een aangepaste procedure.

De tuinnummers die TE KOOP zijn, staan op de website samen met de taxatierapporten van de tuin en van het huisje. Zie voor ligging op Wijkergouw de toegevoegde plattegrond.

Alle aspiranten die langer dan  1 januari 2017 op onze wachtlijst staan kunnen per email op  tuinparkwijkergouw@gmail.com  kenbaar maken dat ze belangstelling hebben voor een of meerdere van de TE KOOP staande tuinen.

De aspirant stuurt op:  

 1. Het lidnummer van het bondslidmaatschap  
 2. het rangnummer op onze aspirantenlijst 
 3. Datum van inschrijving. 

Alle gegevens staan op het inschrijfformulier dat uitgereikt is bij uw inschrijving als aspirant van Tuinpark Wijkergouw.            

Het is NIET!! mogelijk om in dit stadium van  de procedure een van de tuinen te bezichtigen.

Op donderdag 5 november om 24.00 sluit de inschrijving voor aspiranten voor de nu op de website TE KOOP staande tuinen. 

Per tuin  nodigen we, uit alle belangstellenden, 2 aspiranten uit met het laagste rangnummer op onze aspirantenlijst. Dit gebeurt op 6 november.

Deze krijgen een tijdsafspraak om tuin en huisje te bezichtigen.

Nadien kunnen zij  aangeven of zij de bezichtigde tuin willen kopen.

Deze bezichtigingen worden gepland op zaterdag 7 november in de ochtend.

De belangstellende met het laagste rangnummer krijgt de tuin toegewezen. 

Deze toewijzing is bindend.

Hierna  worden  verdere afspraken gemaakt over de afhandeling van de verkoop.

Vanaf 13 juni 2021 is het woonplaatsbeginsel van kracht. Dit betekent het volgende: De aspirant-leden die zich na 12 juni 2021 bij de Bond hebben ingeschreven kunnen alleen een tuin toegewezen krijgen wanneer ze in de gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel, Landsmeer of Almere wonen. Dit zijn de gemeenten waar de Bond van Volkstuinders tuinparken heeft. Zoals ook nu het geval is hoort een aspirant-lid hiervan een recent (d.w.z. minder dan een maand oud) uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie te overleggen. ( dwz bij toewijzing/koop van een tuin). Wanneer de datum van inschrijving Bond op 12 juni 2021 of daarvoor is, kan de tuin worden toegewezen ongeacht de woonplaats van het aspirant-lid.
Informatie hierover staat op de website en het inschrijfformulier van de Bond .

 

 


Tuinen te koop

Als er tuinen te koop zijn, wordt dat hieronder en op de mededelingenborden van tuinpark Wijkergouw bekendgemaakt.

Verkoop tuinen Wijkergouw per september 2021

Vanwege de maatregelen rond Corona zal de tuinverkoop op Wijkergouw gaan via een aangepaste procedure.
De tuinnummers die TE KOOP zijn, staan op de website samen met de taxatierapporten van de tuin en van het huisje.
Zie voor ligging van de tuin op Wijkergouw de toegevoegde plattegrond.
Alle aspiranten op onze wachtlijst met een inschrijfdatum van voor 1-1-2017 kunnen per Email kenbaar maken dat ze belangstelling hebben voor een of meerdere van de TE KOOP staande tuinen. We gebruiken hiervoor onderstaand (nieuw) Email-adres.
tuinverkoopwijkergouw@gmail.com

De aspirant stuurt op: Het lidnummer van het bondslidmaatschap, het volgnummer op onze wachtlijst, de datum van inschrijving en zijn of haar naam. Alle gegevens staan op het inschrijfformulier dat uitgereikt is bij inschrijving aspirant op Wijkergouw.
Bij de TE KOOP staande tuinen staat de sluitingsdatum vermeld tot wanneer er op deze tuinen gereageerd kan worden.

Het is niet mogelijk om in dit stadium van de procedure een van de tuinen te bezichtigen.
Per tuin nodigen we de 2 aspiranten uit met het laagste rangnummer op onze aspirantenlijst.
Deze krijgen een tijdsafspraak om tuin en huisje te bezichtigen.
Nadien kunnen zij in de boerderij aangeven of zij de bezichtigde tuin willen kopen.
De belangstellende met het laagste rangnummer krijgt de tuin toegewezen. Deze toewijzing is bindend.
Een zittende tuinder van Tuinpark Wijkergouw, kan aangeven dat hij of zij het huisje wil kopen. Deze persoon heeft dan voorrang op onze wachtlijst.
Op de website is dat dan 1 dag voor de sluitingsdatum van de verkoop voor de aspiranten te zien.
De tuin die de tuinder achterlaat wordt de eerstvolgende verkoop te koop aangeboden.

Bijkomende kosten bij de aankoop van een tuin:
– Entreekosten  € 140,-
– Algemene middelen € 150,-
– Heksleutel en borg per sleutel € 45,-
– Overname lopende jaarlasten

 


Vanaf heden kan iedere aspirant, die belangstelling heeft voor een of meerdere van de onderstaande tuinen zich aanmelden.
Sluitingsdatum is zondag 14 juni om 24.00

Bijgevoegd zijn de taxatierapporten van de tuinen en van de huisjes.

Momenteel zijn de volgende tuinen te koop:

Tuin 40

Huis:       € 3114,11

Tuin:       € 425

Totaal:    € 3539,11

-Bekijk hier het taxatierapport

-Bekijk hier het tuintaxatierapport

-Bekijk hier de bijlage bij taxatie huisje

Sluitingsdatuminschrijving voor de koop van tuin 40

 • Voor een zittende tuinder: zaterdagavond  18 september 24.00.
 • Voor de aspiranten: maandagavond 20 september 24.00.

Tuin 172

Huis:       € 4982,28

Tuin:       € 951,00

Totaal:    € 5933,28

Bekijk hier het taxatierapport

Bekijk hier het tuintaxatierapport

 


Tuin 22

Tuin:              € 664,00

Huis:              € 5905,22

TOTAAL:       € 6569,22

Bekijk hier het taxatierapport

Bekijk hier het tuintaxatierapport


Tuin 125

Tuin:              € 506,50

Huis:              € 4455,50

TOTAAL:       € 4962,00

Bekijk hier het taxatierapport

Bekijk hier het tuintaxatierapport

 


Tuin 129

Huis                    € 4633,96

Tuin                    € 704,50

Totaal                 € 5338,46

Bekijk hier het taxatierapport

Bekijk hier het tuintaxatierapport

Bekijk hier de waardebepaling


Tuin 43

Opp. Tuin             300 m²

Huisje                   20 m²   

conditie                24,15%

Huis + schuur     € 3117,60 

Tuin                      € 422,50                      

---------------------------------        

Totaal                   € 3540,10

Kijk hier voor het taxatierapport

Kijk hier voor het tuintaxatierapport


Tuin 43

Opp. Tuin             300 m²

Huisje                   20 m²   

conditie                24,15%

Huis + schuur     € 3117,60 

Tuin                      € 422,50                      

---------------------------------        

Totaal                   € 3540,10

Kijk hier voor het taxatierapport

Kijk hier voor het tuintaxatierapport


Tuin 65

Opp. Tuin             300 m²

Huisje                    14,4 m²   

Conditie                14,23%

Huis + schuur      € 936,82 

Tuin                       € 196,50                      

------------------------------

Totaal                    € 1133,32

Kijk hier voor het taxatierapport

Kijk hier voor het tuintaxatierapport


Tuin 68

Opp. Tuin            300 m²

Huisje                  23,7 m²   

Conditie              25,21%

Huis + schuur   € 2865,20 

Tuin                    € 9,50                      

--------------------------------------

Totaal                 € 2874,70

Kijk hier voor het taxatierapport

Kijk hier voor het tuintaxatierapport


Tuin 108

Opp. Tuin               370 m²

Huisje                      28 m²   

Conditie                  19,25%

Huis + schuur        € 2259,76 

Tuin                         € 560,25                      

--------------------------------------

Totaal                     € 2820,01

Bekijk hier het taxatierapport

Bekijk hier het tuintaxatierapport

Tuin 59
VERKOCHT AAN ZITTENDE TUINDER

Bekijk hier het taxatierapport
Bekijk hier het tuintaxatierapport

Tuin 59
VERKOCHT AAN ZITTENDE TUINDER

Bekijk hier het taxatierapport
Bekijk hier het tuintaxatierapport

Tuin 127

Huisje: €1700,75

Tuin: €260,50

Totaal

€1961,25

Bekijk hier het taxatierapport
Bekijk hier het tuintaxatierapport

Tuin 156

Huisje €6236,89

Tuin € €743,00

Totaal

€6979,89

Bekijk hier het taxatierapport
Bekijk hier het tuintaxatierapport

Vanaf 1 juni kan iedere aspirant, die belangstelling heeft voor een of meerdere van de tuinen zich aanmelden.
Sluitingsdatum is zondag 14 juni om 24.00

Vanaf 1 juni kan iedere aspirant, die belangstelling heeft voor een of meerdere van de tuinen zich aanmelden.
Sluitingsdatum is zondag 14 juni om 24.00

Tuin 10 en 112 worden verkocht aan zittende tuinders

Tuin 10

Oppervlakte tuin 300 m²
Huisje 28 m²
Conditie huisje 42,08%

Huis + schuur € 4.596,00
Tuin: Voor verwaarlozing € -/-300,00
Verplicht kappen bomen € -/-600,00
——————————+
€ 3.696,00

Bekijk hier het taxatierapport

Tuin 10

Oppervlakte tuin 300 m²
Huisje 28 m²
Conditie huisje 42,08%

Huis + schuur € 4.596,00
Tuin: Voor verwaarlozing € -/-300,00
Verplicht kappen bomen € -/-600,00
——————————+
€ 3.696,00

Bekijk hier het taxatierapport

Tuin 112

Oppervlakte tuin 320 m²
Huisje 27,3 m²
Conditie huisje 61,25%

Huis + schuur € 5.788,72
Tuin € -/-223,00
——————————+
€ 5.565,72

Bekijk hier het taxatierapport

Tuin 136

Oppervlakte tuin 315 m²
Huisje 28 m²

Huis + schuur € 5.477,66
Tuin € 517,00
——————————+
€ 5.994,66

Bekijk hier het taxatierapport

Tuin 69

Oppervlakte tuin 300 m²
Huisje 28 m²
Conditie huisje 65%

Huis + schuur € 7.317,95
Tuin € 933,00
——————————+
€ 8.250,95

Bekijk hier het taxatierapport

Tuin 14

Oppervlakte tuin 300 m²
Huisje 26 m²
Conditie huisje 5%

Huis + schuur € 0,00
Tuin € 129,50
——————————+
€ 129,50

Het huisje is in zeer slechte staat.
De koper verplicht zich, om binnen 12 maanden, het huisje veilig en bewoonbaar te maken.
De tweede optie is, het huis afbreken en binnen 12 maanden, volgens de geldende bouwreglementen, een nieuw huis te bouwen.

Tuin 86

Oppervlakte tuin 300 m²
Huisje 26 m²
Conditie huisje 65%

Huis + schuur € 6.020,00
Tuin € 663,75
——————————+
€ 6.683,75

Bekijk hier het taxatierapport

Tuin 115

Oppervlakte tuin 320 m²
Huisje 27 m²
Conditie huisje 30%

Huis + schuur € 3643,20
Tuin € 343,01
——————————+
€ 3986,21

Tuin 204

Oppervlakte tuin 320 m²
Huisje 27,84 m²
Conditie huisje 58%

Huis + schuur € 6650,86
Tuin € 675,-
——————————+
€ 7325,86


Taxatie

De prijzen van een tuin & huis zijn gebaseerd op taxaties door de Tuincommissie en de Bouwcommissie van Wijkergouw. Voor de taxaties wordt gebruik gemaakt van speciaal daarvoor ontworpen taxatieformulieren. Een blanco exemplaar van beide taxatieformulieren ziet u hieronder afgebeeld.
Op het taxatieformulier van het te verkopen tuinhuis wordt bij ‘Subtotaal’ een informatief percentage genoemd. Dit percentage geeft u een eerste grove indicatie van de conditie van het tuinhuis.
In het artikel ‘Tuinen te koop’ op deze website vindt u actuele informatie over de tuinen die in de verkoop gaan. Naast algemene informatie over de totale verkoopprijs vindt u daar ook de ingevulde taxatieformulieren over de prijs van de betreffende tuin en huis.
Verdere toelichting op de taxatieformulieren kunt u verkrijgen door te mailen met de Tuincommissie (tuincommissiewijkergouw@gmail.com) en/of de Bouwcommissie (bouwcommissiewijkergouw@hotmail.com).

Scroll to top