Over ons

Wat en Waar

Tuinen te koop

Logeerhuisje huren

Tuinpark Wijkergouw

Op de grens van natuur en stad en op een steenworp van het beschermde weidelandschap ‘Waterland’, liggen de 226 tuinen van Tuinpark Wijkergouw.

Verbinden, dat begrip staat centraal in de filosofie van Tuinpark Wijkergouw. Relaties leggen tussen mens en natuur, tussen buurt en tuingroep, tussen mens en mens, jong en oud. Regelmatig organiseren wij activiteiten zoals planten- en rommelmarkten, muziekuitvoeringen, lezingen en workshops.

Ons park stelt zich open voor mensen die hier geen tuin hebben, maar die hier graag wandelen, fietsen, of een drankje drinken bij de boerderij. Van april tot oktober is Tuinpark Wijkergouw geopend, van 9 - 22 uur. Lees meer.

NIEUWS VOOR TUINDERS


15  juli 2024

Week van de Panteramaniet

Hoewel de herfst bekendstaat als het paddenstoelenseizoen bij uitstek, zijn er bij voldoende regenval ook in de zomer al volop paddenstoelen te vinden. Een mooi voorbeeld hiervan is de panteramaniet, die vooral in wegbermen op zandgronden onder beuken en eiken te vinden is. Daarom noemen we deze week de Week van de Panteramaniet. Lees verder:

 


15  juli 2024

Ruiende Water- en Zangvogels

Na maanden van baltsen, paren, broeden en het grootbrengen van jongen breekt er in de komende nazomermaanden een ogenschijnlijk rustige periode aan: de ruiperiode. De meeste vogelsoorten wisselen dan hun zomerkleed voor een winterkleed, en doen dit zo onopvallend mogelijk. Lees verder


3 juli 2024

Financiële risico's van natuurverlies in kaart gebracht

De natuur staat wereldwijd onder druk, terwijl onze samenleving veel nodig heeft van wat de natuur ons biedt. We weten nog niet goed wat de economische gevolgen zijn als de natuur verder achteruitgaat. Om te kijken welke landen en sectoren het meest last krijgen, werken economen en ecologen samen in een belangrijk project. Lees verder

 


3 juli 2024

Nieuwe regels groene vrijwilligers

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Vrijwilligers die zich willen inzetten voor de leefomgeving kunnen te maken krijgen met nieuwe regels die onder deze wet vallen. Om groene vrijwilligers te ondersteunen, heeft het samenwerkingsverband Groene Bondgenoten drie informatieve infographics ontwikkeld. Lees verder

 


19 juni 2024

Insect van het jaar: de veldkrekel

De veldkrekel is niet makkelijk te vinden. Maar omdat hij dit jaar is uitgeroepen tot insect van het jaar, ging BNNVARA's Vroege Vogels - samen met de experts Aglaia Bouma en Jan Wieringa van Naturalis - naar de Loonse en Drunense Duinen om deze mysterieuze lawaaimaker te ontdekken. Lees verder

 

 

 


19 juni 2024

Hoogwaterpeil: De Verstikkende Gevaren voor Bomen

Naast extreme droogte vormt ook een hoogwaterpeil een bedreiging voor de gezondheid van bomen. Hoewel water uiteraard essentieel is voor het leven van bomen, kan een te hoog waterpeil in de bodem de wortels verstikken. Dit voorjaar zien we veel verschillende symptomen van boomaantastingen door het hoge grondwaterpeil. Van bruine bladranden tot ziektes, bij zowel loof- als naaldbomen in het bos. Lees verder

 


6 juni 2024

Weinig vlinders, wél veel rupsen

We hebben een paar weken met heel weinig vlinders gehad. De zogenaamde junidip begon al halverwege mei en het weer was ook niet goed voor vlinders. Ook nu zijn er nog niet veel vlinders te zien. Wel worden er veel rupsen gezien, vooral van de dagpauwoog. Lees verder

 


29  mei 2024

Succesvolle vleermuistuintelling

Op 24, 25 en 26 mei vond de landelijke vleermuistuintelling plaats. Vleermuizen in de tuin met het blote oog waarnemen en tellen kan alleen gedurende een korte periode, namelijk van zonsondergang tot het echt donker is. Ondanks de flinke regenval, vooral op vrijdagavond, is er op veel plekken geteld. De zoogdierenvereniging bedankt iedereen voor het deelnemen! Lees verder


29  mei 2024

Waar zijn de paddestoelen?

Afgelopen week leek het alsof de paddenstoelen verdwenen waren. Natuurlijk was dat niet het geval, maar na uren zoeken begon zelfs de meest ervaren paddenstoelenkenner te twijfelen. Het leek alsof zelfs de kleinste zwammetjes zich verborgen hielden! Na een wandeling van enkele uren vonden we alleen prachtige exemplaren van de Esdoornhoutknotszwam en de Houtknotszwam. Lees verder

 


18  mei 2024

Hoe doet de slak het?

Bij droogte blijven slakken uit het zicht, maar bij vocht en regen verschijnen ze snel. Huisjesslakken, zoals de Segrijnslak en Zwartgerande tuinslak, trekken zich bij droogte terug in hun huisje en sluiten dit af met slakkenslijm. Naaktslakken graven zich in, maar komen bij vocht snel tevoorschijn om planten en gewassen te eten. Niet alle slakken doen dit; veel soorten eten liever rottende bladeren, schors, hout, mos, of elkaars eieren. Lees verder

25 april 2024

Podcastserie Toekomst voor de natuur

De geschiedenis van natuurbescherming in Nederland strekt zich uit over bijna anderhalve eeuw. Gedurende deze periode heeft zich een aanzienlijke transformatie voltrokken. De podcastserie "Toekomst voor Natuur" werpt licht op opmerkelijke personen en gebeurtenissen uit deze geschiedenis. Onlangs werd de eerste aflevering van deze serie, getiteld "Groene schouders", uitgebracht. Lees verder


5 april 2024

Tuinslakken, niet bepaald de favoriete gasten in de tuin. In slechts één nacht kunnen ze je hele zaaibed verorberen. Hoewel slakken functioneren als opruimers en restverwerkers door oude of dode plantenresten te eten, zijn ze een ware plaag voor jonge planten. Het lijkt alsof het aantal slakken de laatste jaren is toegenomen, en dat klopt! Velt.nu legt uit wat je kunt doen tegen slakken

 


21 maart 2024

'Aantal dagvlinders in ruim 30 jaar gehalveerd'

Al geruime tijd worden er zorgen geuit over de afname van dagvlinders. Vorig jaar waren er al alarmerende periodes waarin opvallend weinig vlinders werden waargenomen. Nu de resultaten van het Meetnet Vlinders van 2023 beschikbaar zijn, wordt bevestigd dat de situatie inderdaad nog steeds zorgelijk is. Het CBS meldt in een persbericht dat het aantal dagvlinders sinds 1992 meer dan gehalveerd is. Lees verder

 


Help de kikker, geef hem een trap

Kikkers in onze slootjes zijn ontzettend leuk. Maar voor kikkers is het van levens belang om óók het water weer uit te kunnen.  Omdat veel beschoeiing steile wanden heeft lukt dat niet niet altijd.

We kunnen kikkers een handje helpen door een kikkertrap te maken. Het is niet moeilijk en het helpt de kikkers van het Wijkergouw. In het afgelopen Winternummer van het Wijkergouwtje (op pagina 6) besteedden we al aandacht aan het maken van kikkertrapje . Op  verzoek plaatsen we het stukje ook op de website.  Kijk hier voor meer informatie over kikkertrapjes

Leg het kikkertrapje aan, in de lengterichting van de beschoeiing.

 

Het is een veelgemaakte fout om de plank dwars te plaatsen in het water. Helaas, dan zwemmen ze er onderdoor. Zorg dat de onderkant van de trap in het water steekt. Schilderen van de plank is geen goed idee, want verf kan giftige stoffen in het water brengen.  In plaats van dwarslatjes, kun je de plank ook bekleden met kippengaas of grindfolie. Gaas kun je heel simpel om de plank vouwen. Grindfolie bevestig je met kleine spijkertjes of watervaste lijm.


NIEUWS WIJKERGOUW


Tuinpark Wijkergouw was jarig, en dat werd gevierd.

Kijk hier voor de videobeelden

 


Het nieuwe Wijkergouwtje is uit!

Lees het hier

 

 


De nieuwe editie van het Zwaantje is uit!

 

Zwaantje april 2024


Leuke activiteiten Tuinpark Wijkergouw 2024

Ons Tuinpark is in winterrust, de hekken zijn gesloten. Maar we zijn hard aan het werk om weer een aantal leuke activiteiten in het komend seizoen te organiseren. Hieronder een overzicht:

Zingen: Eén keer per 14 dagen oefent ons Wijkergouwkoor op zondagochtend in de boerderij. Hierover kan Hildegard Vernooij meer informatie verstrekken, h.a.vernooij@gmail.com. Zangers v/m zijn van harte welkom.

Groenmarkt: We zijn weer bezig een Groenmarkt te organiseren, deze staat gepland voor 9 juni a.s. Mogelijk uitgebreid met een Kunstmarkt. Er wordt aan gewerkt.

Teken- en schilderlessen kun je volgen onder leiding van Nanny Kok. Informatie en opgeven: Nanny.Kok@gmail.com

 

Houd voor informatie over onze activiteiten ook onze website in de gaten.


Ecologische kaart Amsterdam-Noord

Amsterdam wil het groen in de stad, vooral in waardevol Noord, versterken voor een betere leefomgeving. Daarom is de Ecologische Kaart ontwikkeld. Het doel is de ecologische structuur te versterken en biodiversiteit te bevorderen door groene gebieden te verbinden. Nieuwe groene zones moeten aangelegd en verbonden worden, en het stadsdeel moet ecologisch worden beheerd. De Ecologische Kaart Noord biedt inzicht in ecologische kansen en uitdagingen bij nieuwe ontwikkelingen, voor integrale meeweging van natuurwaarden in de planvorming. Lees verder

Download de Ecologische Kaart Amsterdam-Noord


Waarnemingen Nachtvlinderkaravaan 2023

Beste tuinders,
Graag delen we natuurlijk het verslag en de resultaten van De Nachtvlinderkaravaan 2023 met jullie. Een bijzondere samenwerking van Noorderlingen en 8 Noordse volkstuinparken. Van 9 mei tot 9 september is er op 56 locaties en 70 deelnemers een onderzoek gedaan naar soorten en aantallen nachtvlinders. Met 2300 soorten een belangrijke, interessante en verrassend mooie groep insecten. In deze periode zijn er 263 verschillende soorten waargenomen. Veel deelnemers raakten betoverd door de motten, de pijlstaarten en de uiltjes allemaal verschillende soorten. De Nachtvlinderkaravaan werd op passende wijze afgesloten op 23 september in de Tolhuistuin "Mot in Mokum, met verschillende presentaties en muzikale intermezzo's.
Het was een mooie en leerzame ervaring en wie weet volgend jaar weer. Ook in andere stadsdelen lijkt er belangstelling te zijn.

Naast de waarnemingen onderzochten we ook hoe we de habitat van deze waardevolle insectengroep kunnen verbeteren. Was minder licht nodig? Welke waardplanten waren er nodig om ook de rupsen van de nachtvlinders te eten te geven. Op de volkstuinparken werden meer nachtvlinders en meer soorten waargenomen. Wij denken dat dit komt omdat er veel aandacht is voor biodiversiteit, de tuinparken hebben allemaal het keurmerk, omdat het grote en aaneengesloten gebieden zijn en omdat er een enorme diversiteit aan bomen, struiken en planten te vinden is. Iedere volkstuin is wee net even anders. Kijk hier voor het volledige verslag

Vriendelijke groet van het Team Nachtvlinderkaravaan


Wijkergouw krijgt opnieuw Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Op 16 april 2022 voerde het AVVN (Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen) een herbeoordeling van ons tuinpark uit, in het kader van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Uit de herbeoordeling blijkt dat het Wijkergouw met ingang van heden voor een nieuwe periode van maximaal 4 jaar het Keurmerk mag voeren. Uit de rapportage blijkt, dat er bij diverse onderdelen een verbetering is opgetreden in het werkelijk behaald aantal punten.

Stijging van 14 procentpunten

De verhouding tussen de totalen van het maximaal te behalen en werkelijk behaald aantal punten bepaalt het percentage op basis waarvan de stippen verleend worden. Meer dan 80% is goed voor 4 stippen.  Tijdens de beoordeling in 2017 haalde het Wijkergouw een percentage van 84%, goed voor 4 stippen. Nu is de stand met 14 procentpunt gestegen naar 98%. Kijk hier voor de volledige rapportage


Deadlines Wijkergouwtje

Hieronder het overzicht van de deadlines voor het aanleveren van kopij voor het Wijkergouwtje

 

  • 15 december voor het winternummer
  • 15 maart voor het voorjaarsnummer
  • 15 juni voor het zomernummer
  • 15 september voor het najaarsnummer


Eigen Facebookpagina Tuinpark Wijkergouw

Kijk ook eens op onze Facebookpagina: Tuinpark Wijkergouw. Hier kunnen jullie berichten, foto’s en video’s van ons tuinpark, je tuin, het tuinleven en andere voor onze community relevante en leuke items naar toe sturen. De beheerder plaatst deze dan met liefde. Op de Facebookpagina staat ook een Digitale Stekkenbeurs, die te vinden is onder het kopje 'MEER'.   Wellicht zoek je bepaalde planten, stekken of zaden of heb je iets om weg te geven en/of om te ruilen, dan ben je van harte welkom om dit te delen binnen deze groep. 

AGENDA


Zondagen in augustus en september - Wilgendruppels vlechten

Kalender kinderactiviteiten 2024

In 2024 organiseert IVN Amsterdam weer allerlei leuke natuuractiviteiten voor kinderen. De thema's: bomen, vogels, bloemen, bijen, bodemdiertjes en slootjespringen: Lees verder  

1 juni - 1 september plantenromantiek in de Hortus

Ontdek de mysterieuze wereld van aantrekkingskracht tijdens een avontuurlijke zomerspeurtocht in de Hortus! Neem je date mee en laat je verrassen door de verleidingstactieken van planten tijdens een romantische wandeling. Wie weet leer je iets nieuws over de liefde!? Lees verder


2 aug - 4 aug Tuinvlindertelling

Welke vlinders vliegen er in jouw tuin? Doe mee met de tuinvlindertelling en help om de vlinders beter in kaart te brengen! In het weekend van 2 tot en met 4 augustus organiseert De Vlinderstichting weer een landelijke tuinvlindertelling. Loop tijdens deze dagen 15 minuten door je tuin en noteer alle vlinders die je ziet. Elke telling wordt gewaardeerd, dus je mag zo vaak tellen als je wilt! Eén keer tellen is al voldoende om mee te doen, maar je kunt ook 2, 3 of 10 keer tellen in je tuin. Vorig jaar eindigde het klein koolwitje op nummer één en werden er ook veel gamma-uiltjes geteld. Lees verder

 


10 Augustus: Evacuatieprogramma Noorderpark

Op 10 augustus staat de Ontheemtuin in het Noorderpark! Hier wordt natuur weer in onze cultuur opgenomen met een natuurminnend cultureel programma! Kijk hier voor het (concept)programma. Ook kun je je aanmelden voor activiteiten, zoals de filosofische kapper, bijenhotels maken voor kinderen, de Nachtvlindernacht of linoleumsnijden.

 


18 augustus - Ontdek het voedselbos in het Amsterdamse bos

Leer tijdens deze rondleiding alles over de planten, bomen en dieren in het Amsterdamse Bos. Ontdek samen met een ervaren gids de heerlijke smaken van het voedselbos, een unieke plek vol diverse flora en fauna. De wandeling is ongeveer 2 tot 3 km lang en duurt 2 uur. Trek stevige schoenen aan die vies mogen worden. Als hoogtepunt neemt gids Nico je mee naar het Vogeleiland, een grote heemtuin met verschillende biotopen. Hier doen vrijwilligers prachtig werk om het gebied goed te onderhouden. Lees verder

 

 


4 en 5 okt: Evacuatie programma NoordOogst

4 en 5 oktober wordt de vlindertuin van NoordOogst geëvacueerd naar de Ontheemtuin. Dit verdient een waardig program! Kijk hier voor het (concept)programma. Ook kun je je hier aanmelden voor activiteiten zoals: Kindervoorstelling 'Herinner ons' door Gouden Haas, Einde-seizoen cursus 'stadstuinieren voor meer vlinders' door Vlindertuin Mot in Mokum, Toneel: 'Fladder' door de Geoliede Chaoten - toneel voor jong en oud en nog veel meer.

 

 

 


17 okt. - Kinderactiviteit: bodemdiertjes en paddenstoelen

Wil je ontdekken wat er allemaal onder en op de grond krioelt en deze diertjes vangen en bekijken? Kom dan naar het Amsterdamse Bos! De natuurgids van het IVN heeft schepjes, loeppotjes en zoekkaarten waarmee je een uur lang op zoek gaat naar duizendpoten, slakken, wormen, kevers, pissebedden en nog veel meer bodemdiertjes die tussen afgevallen bladeren, onder stenen, in rottend hout en natuurlijk in de bodem leven. Lees verder:

 

 

Contact

Tuinpark Wijkergouw
Wijkergouw 30
1023 NX Amsterdam
Telefoon: 020-4904567


Bezoek ons op facebook

.

Email: tuinparkwijkergouw@gmail.com
Bankrekening nr.: NL72 RABO 0188 6780 18

Vermeld bij alle correspondentie ook uw tuinnummer!

Scroll to top