Tuinwinkel

Lunch/Bar

Bijen

Plattegrond

Verkoop

Lunch/Bar

Tuincommissie

Overige commissies

Verkoop Lunch
Bar
Tuin-
commissie
Overige
commissies

De winkel van Wijkergouw

In onze winkel zijn veel tuinartikelen te koop:

 • Potgrond, Compost- en Tuinaarde in zakken van 40 liter
 • Biologische potgrond
 • Natuurlijke mest- en voedingsstoffen voor de tuin, graszaad, zelfs in kleine hoeveelheden
 • Natuurlijke schoonmaakmiddelen
 • Tuingereedschap zoals scheppen, harken, schoffels, stelen in diverse soorten en maten en ander klein tuingereedschap
 • En niet te vergeten de olie, in jerrycans van 10 liter.
 • Ook voor een 12 volts lampje in diverse wattages kunt u bij ons terecht.
 • U kunt bij ons verschillende tuin- en hulpgereedschappen voordelig huren zoals: strooiwagen, gatenprikker (voor bodembeluchting), verlengde takkenzaag, ladders en hydraulische krikjes

Dit alles is een kleine greep uit ons assortiment. Al onze artikelen zijn ecologisch verantwoord volgens de richtlijnen van Natuurlijk Tuinieren. Wij zien u graag op zaterdagmorgen in onze winkel waar we u van dienst kunnen zijn.
Kijk voor de openingstijden op de publicatieborden
In de regel is dit in het seizoen op zaterdagochtend van 10.30 u tot 12.00 uur.

’t Terreintje

Openingstijden in het seizoen (onder voorbehoud):  elke zaterdag van 10.30 tot 12.00 uur. Behalve bij slecht weer wanneer de werkbeurten vervallen.

 • Gasflessen: € 35,50. Betaling uitsluitend met PIN.
 • Vuilcontainerverhuur: 30 euro per container per week. Op ’t Terreintje bespreken en betalen.
 • Aarde: 30 euro per kar. 2,75 euro per kruiwagen
 • Zand: 27 euro per kar. 2,50 euro per kruiwagen
 • Stenen en tegels: indien voorradig
  • * Prijzen: onder voorbehoud

Accu’s en Energievoorziening

U kunt accu’s kopen en opladen en advies krijgen over uw energievoorziening tijdens het spreekuur van de Accucommissie op zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 10.30 uur in het ‘accuhok’ in de werkschuur achter de boerderij.

Oplaadpunt

Er is een oplaadpunt voor scootmobielen op het Terreintje. In de open container zijn daarvoor stopcontacten aangelegd. Een sleutel van het Terreintje is, tegen een kleine vergoeding, op te halen bij het Bestuur. Dit oplaadpunt is niet bedoeld voor elektrische fietsen.


Tuinafval

Composthoop in het bos

Elke zaterdagochtend van 9.00 uur tot 12.30 uur is het bos geopend. Je kan daar je tuinafval afleveren om tot compost te laten verwerken en takken om te laten hakselen.

Voor het afvoeren van je tuinafval naar de composthoop in het bos, geldt een aantal regels:

 • Planten en (delen van) struiken met doornen zoals Braam, Berberis, Meidoorn, Rozen enz. apart houden.
 • Woekeraars zoals Riet, Bamboe, Akkerwinde, Heermoes, Zevenblad, Kweekgras, en Klimop eerst op eigen tuin goed laten drogen en dan pas afvoeren.  Deze plantresten worden apart opgeslagen.
 • Coniferengroen laten hakselen, op de takkenwal of kleinknippen en uitstrooien op het pad in het bos.
 • Grote takken niet klein knippen (composteert moeilijk) maar op de takkenwal of laten hakselen.
 • Voer geen oud hout af naar de composthoop. Vaak is dit bewerkt en/of geïmpregneerd en hoort niet op de composthoop.
Overig afval

De vuilcontainerplaats is in het seizoen geopend elke zaterdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en elke woensdag van 18.30 tot 19.30 uur


Lunch en Bar

Van april tot september verzorgt de Lunchcommissie tussen 12:30 en 13:30 een overheerlijke, gevarieerde zaterdagse lunch. U kunt hier van heerlijke broodjes en zelfgemaakte soep genieten, in de zon uw krantje lezen met een kop koffie in een relaxte sfeer kontakten leggen met andere tuinders.

Betalen alleen met pin.


Commissies

Hieronder vindt u een overzicht van de andere commissies, allemaal belangrijk voor het reilen en zeilen van Tuinpark Wijkergouw. Voor de officiële taakomschrijving verwijzen we u naar de Reglementen van de Bond en het Supplement op het Afdelingsreglement. Tenzij anders is vermeld, zijn de commissies te bereiken via ons e-mailadres: tuinparkwijkergouw@gmail.com

Bouwcommissie

Om alle zaken rond het bouwen van huisjes, schuren, kassen en andere bouwsels te regelen is er de Bouwcommissie. Deze commissie zorgt voor handhaving van de regels in het Reglement Bouwvoorschriften. Met name op het gebied van de (brand)veiligheid zijn er nog veel afwijkingen. Tevens worden te koop aangeboden huisjes en schuren door de commissie getaxeerd. Daarnaast wordt het Bestuur door de commissie geadviseerd wat betreft bouw, verbouw en onderhoud van de opstallen voor algemeen gebruik.

Hebt u vragen over bv. de septictank of plannen voor wijziging, groot onderhoud of een nieuw bouwsel, dan bent u welkom op het spreekuur. Dat is in het tuinseizoen (april t/m oktober) op de eerste zaterdag van de maand van 11.00 tot 13.00 uur in ‘Het Houten Huis’ naast ‘Samen Sterk’. Eventuele post rechtstreeks in de brievenbus van het huisje, of aan het adres: Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam, email: bouwcommissiewijkergouw@hotmail.com.

Kascommissie

Een van de belangrijkste commissies is de Kascommissie, bestaande uit vijf personen, waarvan drie leden en twee plaatsvervangers. Deze commissie controleert ten minste tweemaal per jaar de boekhouding en brengt daarover schriftelijk verslag uit aan het afdelingsbestuur, het bondsbestuur en aan de ledenvergadering. Zij adviseert de leden over de begroting, het financieel jaarverslag en het financiële beleid van het bestuur. De leden van de Kascommissie worden benoemd door de leden op een Algemene Leden Vergadering en zijn tot aan de jaarlijkse afdelingsvergadering geheimhouding verplicht tegenover derden, met dien verstande dat indien onregelmatigheden in de administratie of tekorten in de geldmiddelen worden geconstateerd door één of meer leden, de verplichting bestaat hiervan onmiddellijk de voorzitter van de afdeling in kennis te stellen en een kopie aan het bondsbestuur te sturen. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het afdelingsbestuur en van een commissie die een financieel beheer voert.

Arbocommissie

De Arbocommissie informeert en adviseert het bestuur en anderen over de Arbo wet- en regelgeving. Zij bevordert dat die regels op Wijkergouw worden nageleefd. Het gaat om voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Accucommissie

De Accucommissie is verantwoordelijk voor de in- en verkoop van accu’s en adviseert de tuinders over (duurzame) energievoorziening.

Barcommissie

De commissie regelt in- en verkoop van consumpties (drank en snacks), bemenst de bar tijdens openingstijden en zorgt dat de boerderij en het terras opgeruimd achterblijven. Barmedewerkers dienen de instructie Verantwoord Alcoholgebruik te hebben gevolgd.

Cordaancommissie

Deze commissie begeleidt, in overleg met de Tuincommissie, de cliënten van zorginstelling Cordaan (en hun verzorgers), die eenmaal per week op ons Tuinpark komen werken in het kader van hun dagbesteding.

In- en Verkoopcommissie

Deze commissie regelt de in- en verkoop van de artikelen die in de winkel verkocht worden en van de gasflessen. U kunt in de winkel terecht voor de aankoop van uw tuinbenodigdheden, van gereedschap en batterijen tot graszaad en zakken tuingrond. Ook zijn hier diverse apparaten te huur. Op zaterdagmorgen kunt u op het Terreintje ook lege gasflessen inleveren en volle flessen kopen.

Interieurcommissie

De medewerkers van deze commissie zorgen wekelijks voor het schoonmaken van het interieur van de boerderij.

Lunchcommissie

Op zaterdagmiddag, na de werkbeurten, verzorgt de Lunchcommissie de overheerlijke, gevarieerde zaterdagse lunch. Hier kunt u zelf uw broodje beleggen, van zelfgemaakte soep genieten, in de zon uw krantje lezen met een kop koffie en in een relaxte sfeer kontakten leggen met andere tuinders.

Redactiecommissie

Vier maal per jaar verschijnt het ‘Wijkergouwtje’, het blad van en voor de tuinders van Wijkergouw. Dit betekent: bedenken, (laten) schrijven, samenstellen en redigeren, vormgeven, laten produceren en distribueren onder de leden. Uw bijdrage kunt u sturen naar: wijkergouwtje@gmail.com. De Redactie werkt op basis van een Redactiestatuut dat door het Bestuur is vastgesteld.

Technische Commissie

De Technische Commissie houdt zich bezig met het onderhoud en kleine reparaties van de gemeenschappelijke gebouwen op het Tuinpark.

Waterleidingcommissie

Deze commissie beheert en repareert het waterleidingnet. Ook het afsluiten van het water tijdens het winterseizoen behoort tot de taken. Om schade aan uw leidingen te voorkomen is het belangrijk dat u voor het gaat vriezen uw hoofdkraan afsluit en via het aftapkraantje de leidingen laat leeglopen.


Bijen

Imkervereninging

Achter de compostplaats in het bos vindt u het clubhuis van Imkervereniging Waterland, afd. Amsterdam Noord van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Zij beheren sinds 2006 een bijentuin, waar veel specifieke drachtplanten groeien, die nectar (honing) en pollen (stuifmeel) leveren voor de bijen. Als het hek bij de compostplaats open is, kunt u gerust eens doorlopen. Let wel op: Bijen zijn wilde dieren en verdedigen zich bij gevaar.

Scroll to top