Tuinbeurten

Tuinschouw

Composteren in het bos

Baggeren

De tuincommissie van Wijkergouw bestaat uit een groep tuinders, die samen het beheer van het openbare groen in het tuinpark organiseren. Met de tuinders die op zaterdag hun werkbeurten doen, onderhouden we het park zo goed mogelijk op een milieu- en natuurvriendelijke manier. De belangrijkste klussen van de tuincommissie zijn: het organiseren en coördineren van de werkbeurten, het taxeren en schouwen van tuinen, onderhoud materiaal, baggercontroles, verkoop aarde en zand en beheer van het terreintje, het ontwikkelen visie op beheer en het maken van het beheerplan. De tuinbeurten (38 per jaar) worden geleid door de tuinbeurtcoördinatoren. Allemaal gewone tuinders die deze klussen voor hun tuinbeurt doen of op vrijwillige basis.


Tuinbeurten

In het tuinseizoen is het elke zaterdagochtend gezellig druk op Wijkergouw. Dat heeft zeker te maken met de werkbeurten(ook wel tuinbeurten genoemd) die dan gedaan worden. Die ochtenden vormen een belangrijk ontmoetingsmoment op Wijkergouw. Het doen van tuinbeurten is dus niet alleen maar een plicht, het is ook een sociaal moment. De werkbeurten starten vanuit Samen Sterk waar ook het tuingereedschap staat. Ellen Burgwal (cooördinator tuinbeurten) houdt de administratie bij. Tuinders kunnen hun werkbeurten zelf inplannen via de Supersaas agenda. (http:/www.supersaas.nl/schedule/werkbeurten_Wijkergouw) Als je er niet inkomt moet je de oude link wellicht weggooien en deze opnieuw als agenda-link aanmaken. Een korte handleiding vind je hier.

Wat is er veranderd en hoe gaat het dit jaar in z’n werk?
 • IEDEREEN die werkbeurten doet MOET ALLE WERKBEURTEN in de ONLINE agenda INVULLEN, vóórdat de 1e reguliere werkbeurt start, dus VÓÓR 2 MAART 2019.
 • Geen vooraf ingevulde werkbeurtkaarten (behalve de coördinatoren en de afvalploeg)
 • Het aantal beschikbare plekken is aangepast aan het aantal werkbeurten die er gedaan moeten worden.
 • De wachtlijst is voorlopig niet beschikbaar.
 • Je moet dus snel je planning invullen, zodat je nog een ruime keuze hebt.
 • Als je nog geen idee hebt van een planning, vul je gewoon iets in. ( Er zijn vast wel data waarop je iig NIET kunt/wilt). Je kan de planning altijd weer aanpassen. En als je niets kunt verzinnen, neem je de planning van 2018.
 • Als de agenda door iedereen is ingevuld, zal iig de wachtlijst weer ingesteld worden zal (en evt het maximum aantal tuinbeurten opgehoogd worden).
 • Alhoewel dat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is, moet er toch een stok achter de deur zijn, zodat iedereen de agenda invult, anders werkt het niet, dus als je op 1 maart 2019 nog niets hebt ingevuld leggen we een SANCTIE van 1 EXTRA WERKBEURT op. Daarna wordt er wekelijks opnieuw gecheckt en zal er weer een extra werkbeurt als sanctie worden opgelegd als niet ALLE werkbeurten in de online-agenda staan.

De klusgroep olv Nico Duyvesteijn is een succes gebleken en zal dan ook blijven bestaan. Alle 1e zaterdagen van de maand, muv 3 aug: (6 april/4 mei/1 juni/6 juli/7 sep/6 okt). Omdat klus en tuingroep onder 1 coördinator vallen, zal Chris Teunissen Nico assisteren. Dus als je je in wilt zetten voor het onderhoud aan onze gebouwen, geef je dan op voor deze zaterdagen.

Aan-en afmelden voor een tuinbeurt doe je dus via de online agenda. De beheerder krijgt een melding van alle wijzigingen, je hoeft dus niet ook nog eens te mailen dat je iets veranderd hebt. Bij regen: De tuinbeurt gaat in principe ALTIJD door, maar je kunt zelf besluiten om niet te gaan, dan meld je je af in de agenda en plant een nieuwe datum in. Vergeet overigens ook niet om je af te melden als je op vakantie gaat tijdens ingeplande werkbeurten. De effectieve werking van de agenda valt of staat met het juist up-to-date houden van de deelname. Als je je afmeldt, heeft een ander weer een kans op een plek.

De wachtlijst: Zodra iedereen de agenda heeft ingevuld, wordt de wachtlijst-functie in ere hersteld. De 1e op de wachtlijst krijgt automatisch een bericht dat er een plek vrij is gekomen zodra een tuinder zich afmeldt. Let op: Hoe later in het seizoen, hoe minder kans je maakt om via de wachtlijst aan de werkbeurt deel te kunnen nemen.

Tuinder krijgt 3 dagen voor aanvang vd geplande tuinbeurt een reminder dat hij/zij ingepland staat. Let wel, alleen het emailadres waarmee de specifieke datum is ingevuld, ontvangt de reminder.

Via de link in de reminder kun je je evt afmelden en direct een nieuwe datum inplannen! De ervaring leert, dat je dit niet moet uitstellen. Als meer mensen niet de discipline hebben om direct een nieuwe datum in te plannen, lijkt het op het eind vh seizoen of er nog ruimte genoeg is in de agenda, maar in de praktijk zijn er met jou nog velen die op dezelfde plekken azen. Je kunt er ook voor kiezen om je tuinbeurten zoveel mogelijk in het begin vh seizoen in te plannen om te voorkomen, dat er op het eind geen plek meer is.

Het seizoen bestrijkt alle zaterdagen van 2 maart t/m 2 november. Tuinbeurten gelden voor het lopende jaar. Er kunnen geen tuinbeurten van te voren gedaan worden. Alles wat je meer doet, doe je op vrijwillige basis. Aan het eind van elk jaar wordt de balans opgemaakt wie niet alle te maken werkbeurten heeft voltooid. Per niet gedane werkbeurt krijg je een boete van €25,- .en de werkbeurten dienen uiteraard in het volgende jaar ingehaald te worden.

Begin en einde

De werkbeurten beginnen om 9 uur, maar vanaf 8.30 is er koffie. Als je later dan 9 uur komt, kan je niet meer met de tuinbeurt meedoen en zal je een nieuwe datum moeten inplannen. Om 10.30 is er een koffiepauze van 15 minuten.  De werkbeurt eindigt om 12.30 uur. Daarna wordt de gele werkkaart afgetekend in Samen Sterk. Tijdens de werkbeurt kan je geen dingen voor jezelf doen zoals gas halen, iets in de winkel kopen of vuil wegbrengen.

Meenemen naar de werkbeurt: je gele werkkaart, klein tuingereedschap, handschoenen en verder wat je zelf handig vind om te werken, bijvoorbeeld een emmer. Het is niet de bedoeling dat u kinderen en/of huisdieren meeneemt naar uw werkbeurt.

Materiaal

Al jaren onderhoudt materiaalman Willem Vringer het (rollend) gereedschap waar we tijdens de werkbeurten mee werken: nieuwe stelen voor scheppen, slijpen van schoffels en scheppen, APK keuringen voor de tractor en hakselmachine, repareren van kruiwagens en karren. Hij is dus erg zuinig op het materiaal dat er is. We vragen tuinders dan ook zorgvuldig om te gaan met al het materiaal dat van het tuinpark is en het gereedschap schoon terug te hangen.


Tuinschouw

is er aan die tuin aandacht besteed?

De tuincommissie kijkt bij de tuinschouw of aan een tuin en het openbare pad dat aan de tuin grenst aandacht is besteed. De schouwers geven geen oordeel of een tuin mooi of lelijk is. Dat is een kwestie van smaak en smaak kan en mag gelukkig verschillen.

Tuinpark Wijkergouw tuiniert in het openbare groen steeds meer natuurlijk en wil tuinders stimuleren dat ook op hun eigen tuin te doen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we meer aandacht gaan besteden aan de waterkwaliteit en dus aan de beplanting langs en in de sloten op het complex.

De eerste schouw doen leden van de tuincommissie samen met een tuinder die tuinbeurt heeft. Zo wordt schouwen een zaak van iedereen en niet van een ‘select’ clubje. We letten op de volgende zaken:

 • Openbaar tuinpad grenzend aan de tuin: elke tuinder is verantwoordelijk voor de helft van het tuinpad dat aan de tuin grenst. Dit pad moet vrij zijn van onkruid en gras.

Openbare tuinpad als graspad (bijvoorbeeld langs de buitensingels): de tuinder moet het pad dat aan zijn/haar tuin grenst over de volle breedte vrijhouden van (on)kruiden zoals distels, paardenbloemen, heermoes, zevenblad. Het gras moet kort gehouden/gemaaid worden.

 • Rand van de tuin grenzend aan het openbare tuinpad: de rand van de tuin aan het openbare pad is geen opslagplek voor bijvoorbeeld niet- natuurlijke materialen zoals oude fietsen, gereedschap of grof afval.
 • Takken die over het pad hangen: hulpdiensten moeten veilig tuinen kunnen bereiken en daarom moeten overhangende takken langs het tuinpad tot 3m hoogte gesnoeid worden. Het pad moet ook breed genoeg zijn voor hulpdiensten: takken tot de betonnen rand  tussen de tuin en het openbare pad terug snoeien. Dat is ook prettig voor fietsers en wandelaars.
 • Rand van de tuin grenzend aan de tuin van de buren: zorg dat de buren geen last hebben van jouw woekerplanten. Zet bamboe, riet en dergelijke woekeraars in een bak of graaf een wortelscherm om dergelijke planten in.
 • Brievenbus en tuinnummer: je moet tuinpost kunnen ontvangen (zoals een briefje van de tuincommissie). Dus moet je een brievenbus hebben. Het tuinnummer moet vanaf het openbare tuinpad direct en goed zichtbaar zijn, zodat ook nood – en hulpdiensten, bezoek en de tuinparkcommissies hun weg kunnen vinden.
 • De slootkant: grote bomen en struiken zijn niet toegestaan; riet en bamboe mogen niet de sloot in groeien. Als er grote bomen en struiken langs de sloot staan, kan de conclusie alleen maar zijn dat die er al jaren staan. In dat geval vragen we de tuinder contact op te nemen met de tuincommissie (binnen 4 weken) voor overleg (tuincommissiewijkergouw@gmail.com).

Verder is het niet toegestaan stenen/tegels langs het talud van de sloot te leggen in verband met het afkalven van de slootkant en de beschadigingen die dat kan veroorzaken aan de beschoeiing. Een paar stapstenen om de slootkant te kunnen bijhouden, mag wel.

 • De sloot: planten in de sloot moeten ook in toom gehouden worden, riet met wortel en al verwijderen en zwanenbloemen (hoewel beschermd) na de bloei beperken.
 • Verwilderde tuin: de tuinder moet het achterstallig onderhoud voor de tweede schouw in orde brengen. Is dat niet mogelijk, neem dan zo snel mogelijk contact op met de tuincommissie (tuincommissiewijkergouw@gmail.com).
 • Dode boom: als een tuinder een dode boom in zijn/haar tuin heeft staan, moet de tuincommissie wijzen op de mogelijkheid die boom te kappen ivm veiligheid en mogelijke schade aan (andermans) eigendommen. De kapvergunning moet bij het stadsdeel worden aangevraagd. Voor de kapvergunning van een dode boom vraagt het stadsdeel geen leges.
 • (On)kruidsterk uitzaaiend (on)kruid bij voorkeur direct na de bloei verwijderen.

Wordt kruid onkruid? Dit kan je eraan doen om het te voorkomen:

 • Japanse duizendknoop, uitspitten is lastig kan wel 3 meter diepe wortels hebben, dus plantje blijven plukken.
 • Bamboe altijd in kuip planten of diep wortelscherm plaatsen vanwege uitbreiding ondergronds.
 • Reuzenbalsemien na de bloei verwijderen, zaaddozen springen open, is eenjarig plant, makkelijk te beheren.
 • zevenblad plukken, is vitamine c rijk. Schoffelen lijkt de plant te stimuleren in de groei. Plukken van blad en bloemschermen.
 • Riet in juli maaien. Let op misschien staat er wel een rietorchis tussen, of broeden er eenden of andere vogels.
 • (reuzen)Berenklauw, na de bloei verwijderen met wortel en al. Pas op voor verbranding van de huid door sap in plant.
 • Kleefkruid consequent weg trekken.
 • Distels erg belangrijk voor onder andere bijen /hommels. Na de bloei met wortel en al uittrekken.
 • Leverkruid belangrijk voor onder andere vlinders. Na de bloei plukken.
 • Haagwinde na bloei wegplukken/ trekken.
 • Paardenbloem, na bloei sluit de bloem, dan bloemknoppen wegplukken

Onkruid

Niet elke tuinder heeft hetzelfde idee over wat onkruid is en wat niet. Maar over zevenblad, heermoes, bepaalde grassen en paardenbloemen is iedereen het wel eens. Houd een beetje rekening met je buren als het om dat soort gewassen gaat en laat je buren niet mee genieten van jouw voorkeuren.


Composteren en het ‘bos’

Composteren is niet alleen een goeie manier om je tuinmateriaal te verwerken, maar ook gewoon leuk: zelf aarde maken voor je eigen tuin. Het is niet moeilijk om een composthoop te beginnen op je tuin. In de bijlage vind je een aantal tips.

Lukt het niet om (al) het tuinmateriaal op je eigen tuin te composteren, dan kan je het in het zogenaamde ‘bos’ wegbrengen. Van het tuinafval maken we bruikbare nieuwe aarde, die we op ons complex gebruiken.

Brengt je tuinafval naar het bos, dan zijn er een paar  regels:

 • geen plastic, steen of ander niet-organisch afval
 • geen bamboe, riet of hedera
 • takken laten hakselen of aanbieden in  stukken maximaal 20 cm lang
 • stronken apart aanleveren
 • aanwijzingen van de boswachter opvolgen

Takken kunnen tegen een kleine vergoeding gehakseld worden op zaterdag tijdens het tuinseizoen: een kruiwagen kost € 1,- een kar kost € 5,-


Baggeren

Elk najaar baggeren we de sloten tussen onze tuinen en in het openbare groen. Stadsdeel Noord is verantwoordelijk voor de brede sloten rond Wijkergouw. Baggeren is nodig om de doorstroming van de sloten goed te houden. Er wordt meestal in oktober gebaggerd en als een tuinder gebaggerd heeft, moet dat met baggerbriefje gemeld worden. Er zijn baggermandjes beschikbaar.

Elke tuinder is verantwoordelijk voor het baggeren van de helft van de sloot achter/langs zijn tuin. Het baggerslib is heel vruchtbaar en dus een prima bemesting voor je eigen tuin en moet in principe langs de sloot op de eigen tuin gestort worden. Als een tuinder de bagger ergens anders stort, moet dat op het baggerbriefje aangegeven worden. De tuincommissie controleert of er ook voldoende gebaggerd is. Als er niet gebaggerd is of de hoeveelheid bagger is onvoldoende, volgt een boete van € 25. Er kan dan pas weer in het voorjaar daarop gebaggerd worden. De sloten kunnen gecontroleerd worden door het waterschap. Als het doorstroomprofiel (breedte en diepte) niet op orde is, dreigt ons een boete.

 


Contact

Heb je vragen of wil je advies: Elke zaterdag, tijdens de werkbeurten, zijn leden van de Tuincommissie aanwezig bij Samen Sterk of op de paden. En verder zijn we per mail bereikbaar: tuincommissiewijkergouw@gmail.com

Scroll to top