Reglementen

Hieronder kunt u de reglementen van de Bond van Volkstuinders en ons aanvullende Supplement Reglement downloaden.

Supplement Reglement_jan 2018

Reglementen van de Bond

Links

Bond van Volkstuinders
Landelijke organisatie voor hobbytuinders – het AVVN

Schade en inbraak

Heeft u schade aan uw tuinhuis, schuur of kas door storm of vandalisme, zijn er spullen gestolen of is er een ruit kapot? U krijgt uw schade (grotendeels) vergoed als u verzekerd bent en de schade op de juiste wijze meldt bij het bestuur en de verzekering. Lees hier wat u moet doen.

Het schadeformulier kunt u hier downloaden en invullen. Schademeldingsformulier Bond voor Volkstuinders

Inschrijfformulier nieuwe tuinders

U kunt het Inschrijfformulier voor aspirant-lid van Tuinpark Wijkergouw hier Inschrijfformulier aspiranten downloaden.

Wijkergouw krijgt opnieuw Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Op 16 april 2022 voerde het AVVN (Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen) een herbeoordeling van ons tuinpark uit, in het kader van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Uit de herbeoordeling blijkt dat het Wijkergouw met ingang van heden voor een nieuwe periode van maximaal 4 jaar het Keurmerk mag voeren. Uit de rapportage blijkt, dat er bij diverse onderdelen een verbetering is opgetreden in het werkelijk behaald aantal punten.

Stijging van 14 procentpunten

De verhouding tussen de totalen van het maximaal te behalen en werkelijk behaald aantal punten bepaalt het percentage op basis waarvan de stippen verleend worden. Meer dan 80% is goed voor 4 stippen.  Tijdens de beoordeling in 2017 haalde het Wijkergouw een percentage van 84%, goed voor 4 stippen. Nu is de stand met 14 procentpunt gestegen naar 98%. Kijk hier voor de volledige rapportage

Natuurlijk Tuinieren op Wijkergouw

Wijkergouw heeft het keurmerk Natuurlijk Tuinieren alweer 4 jaar, met ingang van 2017 tot en met 2020. In het logo met het lieveheersbeestje kregen we met 4 stippen meteen het maximum aantal. Beoordeeld werden het beheer en de inrichting van de algemene gedeeltes van het park.

Eind 2020 was het tijd voor een update, door vragen die binnenkomen, door de op stapel staande herkeuring door de AVVN  en ook gewoon omdat we al veel gerealiseerd hebben.

Lees het volledige artikel

Scroll to top