Modernisering

De gemeente wil dat de volkstuinparken moderniseren en dat meer Amsterdammers gebruik gaan maken van de tuinparken. In het voorjaar van 2020 heeft de gemeente daarover een beleidsnota uitgebracht. Dat plan leidde tot veel protesten van tuinders, o.a. tegen de enorme huurverhoging en het dag en nacht openbaar maken van 20% van het grondgebied van de tuinparken. Vanwege alle verzet heeft de gemeente eind 2020 haar plan ingetrokken en nieuwe gesprekken met de tuinparken toegezegd. De volkstuinparken hebben als inzet voor hun overleg met de gemeente het stuk ‘Een beter Alternatief’ opgesteld. Het hernieuwde overleg tussen volkstuinparken en gemeente heeft inmiddels plaatsgevonden. Dat heeft begin mei 2021 een onderhandelingsresultaat opgeleverd. De Bondsvergadering van 12 juni en ook de gemeenteraad moeten daarover nog hun oordeel vellen. Hieronder vindt u links naar de stukken die te maken hebben met de modernisering van Wijkergouw.

Scroll to top