Bouwcommissie

De Bouwcommissie van Wijkergouw houdt zich bezig met de bouwtechnische zaken die zich voordoen op het tuinpark, en zij doet de waardebepaling van huisjes die in de verkoop komen.

Bouwtechnische zaken/veiligheid
Om alle bouwtechnische zaken rond het onderhoud en het bouwen van huisjes, schuren, kassen en andere bouwsels te regelen, volgt de commissie de regels van de Bond zoals genoemd in hun Reglement Bouwvoorschriften (zie de website van de Bond onder Ik ben tuinder).

Gasleidingen en -regelaars

Voor de veiligheid van alle tuinders en de bezoekers van Wijkergouw, checken de leden van de commissie regelmatig de gasleidingen van alle huisjes. Gasleidingen en gasregelaars moeten na 5 jaar vervangen worden (het jaartal van aankoop staat gedrukt op de gasleiding). Nieuwe gasleidingen en gasregelaars zijn te koop in de winkel van Wijkergouw. Als de commissie constateert dat gasleidingen en/of gasregelaars ouder zijn dan 5 jaar of anderszins ondeugdelijk blijken, dan wordt de eigenaar van het huisje schriftelijk gevraagd deze te vervangen. De Bouwcommissie checkt na enige tijd of dit gebeurd is. Als blijkt dat de leidingen/regelaars niet vervangen zijn, onderneemt de Bouwcommissie actie; dit met het oog op de veiligheid van de tuinder en van andere tuinders, en ook van de bezoekers van het tuinpark.

Schade en inbraak
Heeft u schade aan uw tuinhuis, schuur of kas door storm of vandalisme, zijn er spullen gestolen of is er een ruit kapot? Ga op de website van Wijkergouw naar het kopje ‘Organisatie‘. Bijna onderaan deze pagina onder het kopje ‘Wat doen bij schade of inbraak’ staat informatie wat te doen en ook de link naar het schadeformulier dat u naar de Bond van Volkstuinders moet sturen.

Tuinverkoop
Bij tuinverkoop is de Bouwcommissie verantwoordelijk voor de waardebepaling van huisjes en andere bouwsels die zich bevinden op de te verkopen tuin. Als u op de website van Wijkergouw gaat naar Taxatie , dan vindt u onder het kopje ‘Waardebepaling’ de waardebepalingsformulieren die de Bouwcommissie hiervoor gebruikt.

Contact?
Heeft u vragen over b.v. uw septictank, stapelput of heeft u plannen voor wijziging van uw huisje, het groot onderhoud ervan of voor het maken van een nieuw bouwsel op uw tuin, dan bent u welkom op het spreekuur van de Bouwcommissie. Dit spreekuur is in het tuinseizoen (april t/m oktober) op de eerste zaterdag van de maand van 11.00 tot 13.00 uur in ‘Het Houten Huis’ (complex 3). Dit groene houten huis staat dat naast ‘Samen Sterk’, het verblijf van de Tuincommissie. En ook: de lijst met telefoonnummers en e-mailadressen van de leden van de Bouwcommissie hangt in de twee publicatieborden op het park en ook op de deur van ‘Het Houten Huis’. Eventuele post kunt rechtstreeks in de brievenbus stoppen van ‘Het Houten Huis’, of sturen aan: Bouwcommissie Wijkergouw, Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam.

Scroll to top