Adressen

Tuingroep Wijkergouw

Wijkergouw 30
1023 NX Amsterdam
020 490 45 67
tuinparkwijkergouw@gmail.com
www.wijkergouw.nl
Bankrekening nr.: NL72 RABO 0188 6780 18

Vermeld bij alle correspondentie ook uw tuinnummer!

Schade en inbraak

Heeft u schade aan uw tuinhuis, schuur of kas door storm of vandalisme, zijn er spullen gestolen of is er een ruit kapot? U krijgt uw schade (grotendeels) vergoed als u verzekerd bent en de schade op de juiste wijze meldt bij het bestuur en de verzekering. Lees hier wat u moet doen.

Bestuur Tuingroep wijkergouw

Voorzitter: Chris Teunissen
Tweede voorzitter: Klaas Breunissen
Penningmeester: Nelleke Bosland
Secretaris: Klaas Breunissen
Tweede secretaris: Andrea van Pol
Algemeen bestuurslid: Margot van de Zilver
Algemeen bestuurslid: Diny Teekman
Algemeen bestuurslid: Annemieke Timmerman

Het bestuur is per email te bereiken, op info@tuingroepwijkergouw.nl en is elke eerste zaterdagochtend van de maand in de boerderij aanwezig.
De tuincommissie is elke zaterdagochtend te bereiken in “Samen Sterk”.
De bouwcommissie is elke eerste zaterdag van de maand te bereiken in het houten huisje naast “Samen Sterk”.


Openingstijden

Toegangshekken

Van 1 april tot 1 oktober dienen alle toegangshekken van het Tuinpark overdag open en ’s nachts gesloten te zijn, d.w.z. de hekken zijn open van zonsopgang tot zonsondergang. Van 1 oktober tot 1 april zijn de hekken altijd gesloten. Zo kunnen ook anderen van ons tuinpark gebruikmaken en beperken we de kans op inbraak.

Boerderij

De Boerderij is geopend iedere zaterdag van 12.00 uur tot 14.00 uur voor de lunch en bij activiteiten, zoals het klaverjassen op vrijdagavond. In en rondom de boerderij is altijd Wifi beschikbaar. Het wachtwoord is beschikbaar bij de barmedewerkers. In de boerderij is een AED defibrillator aanwezig.

Spreekuur Bestuur

Het Bestuur heeft van april tot en met oktober, elke zaterdag van 11.00 uur tot 12.00 uur een inloopspreekuur. Hier kunt u terecht met al uw vragen. U kunt uw vragen ook via de mail stellen tuinparkwijkergouw@gmail.com. Vermeldt bij correspondentie altijd uw tuinnummer.

Tuinverkoop

Elke eerste zaterdag van de maand vindt de verkoop van tuinen en huisjes plaats. Er is dan ook de mogelijkheid om als aspirant tuinder te worden ingeschreven. Tussen 10.00 uur en 11.00 uur in de Boerderij.

De Tuincommissie

De Tuincommissie is tijdens de werkbeurten elke zaterdag van 09.00 uur tot 12.30 uur aanwezig in Samen Sterk. Vragen kunt u ook sturen naar tuincommissiewijkergouw@gmail.com. Uw tuinbeurten kunt u wijzigen in de tuinbeurtenagenda op www.supersaas.nl/schedule/werkbeurten Wijkergouw. Als u verhinderd bent uw tuinbeurt te doen dan kunt u dat op de dag zelf vóór 09.00 uur melden op tel.nr. 020 4904567. De afgemelde werkbeurt moet u op een later tijdstip inhalen.

De Bouwcommissie

De Bouwcommissie is van april t/m oktober op de eerste zaterdag van de maand van 11.00 uur tot 13.00 uur aanwezig in het Houten Huis voor al uw vragen en informatie.

Openingstijden Winkel

De Winkel is op zaterdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur geopend, voor aankoop van tuinbenodigdheden, biologische zeep en schoonmaakmiddelen, gereedschap en petroleum en verhuur van divers gereedschap.

Accu’s en Energievoorziening

U kunt accu’s kopen en opladen en advies krijgen over uw energievoorziening tijdens het spreekuur van de Accucommissie op zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 10.30 uur in het ‘accuhok’ in de werkschuur achter de boerderij.

Openingstijden het Terreintje

Voor aankoop van aarde en/of zand (per kruiwagen of per kar) en/of gasflessen kunt u in het seizoen elke zaterdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur terecht op het Terreintje tegenover de winkel (behalve bij slecht weer, wanneer de werkbeurten vervallen).

Hier kunt u tegen vergoeding ook lege karren bestellen voor het afvoeren van grote hoeveelheden tuinafval. U moet de karren zelf laden en op zaterdagochtend om 09.15 uur zelf lossen in het bos. Op het Terreintje kunt u ook hakselwerk afrekenen, de prijs is € 1,00 per kruiwagen en € 5,00 per kar.
Ook kunt u tijdens de openingsuren oud ijzer inleveren.

Oplaadpunt

Er is een oplaadpunt voor scootmobielen op het Terreintje. In de open container zijn daarvoor stopcontacten aangelegd. Een sleutel van het Terreintje is, tegen een kleine vergoeding, op te halen bij het Bestuur. Dit oplaadpunt is niet bedoeld voor elektrische fietsen.

Bos en Compost

De Compostplaats in het bos is op zaterdagochtend geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur en op woensdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Huisvuil

Huisvuil kunt u inleveren bij de containers op het grote parkeerterrein, op zaterdagochtend van 9.15 uur tot 12.15 uur en op woensdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur. Grofvuil dient u zelf af te voeren. U kunt daarvoor op het Terreintje een vuilcontainer huren.

 


Wat te doen bij schade of inbraak?

Heeft u schade aan uw tuinhuis, schuur of kas door storm of vandalisme, zijn er spullen gestolen of is er een ruit kapot? U krijgt uw schade (grotendeels) vergoed als u verzekerd bent en de schade op de juiste wijze meldt bij het bestuur en de verzekering. Lees hieronder wat u moet doen.

Wat is wel en niet verzekerd?
De meeste tuinders zijn via tuinpark Wijkergouw en de Bond voor Volkstuinders verzekerd. In uw jaarfactuur vindt u het bedrag dat u aan verzekeringspremie betaald. Als u premie betaalt, zijn uw opstallen (tuinhuis, schuur, kas) en inboedel verzekerd tegen diefstal door inbraak, vernieling en schade door storm, brand, bliksem, ontploffing en glasbreuk. Let op, niet alles is echter verzekerd. Bij inbraak geldt een eigen risico van 45 euro. Gedurende het hele jaar zijn van verzekering uitgesloten: diefstal en vandalismeschade van rijwielen, bromfietsen, sieraden, geld en waardepapieren. In de periode 1 oktober tot 1 april zijn niet verzekerd: beeld- en geluidsapparatuur (radio, televisie, camera), zonnepanelen en schotelantennes. In deze laatste periode geldt een beperkte dekking van elektrisch en accuhandgereedschap en accu’s.

Meld schade altijd aan het bestuur!
Meldt de schade altijd aan het bestuur van ons tuinpark via de mail: tuinparkwijkergouw@gmail.com. Het bestuur reageert binnen enkele dagen, vertelt u wat u verder moet doen en maakt een afspraak met u voor het ondertekenen van het schademeldingsformulier. Het schadeformulier kunt u hier downloaden en invullen. Schademeldingsformulier_2015

Glasschade
Regel zelf eerst dat de glasschade hersteld wordt door een bedrijf naar keuze. Daarna vult u een schademeldingsformulier in, ondertekent het en levert dat mét de originele rekening van de glaszetter in bij het bestuur. Het bestuur zorgt voor verdere afhandeling.

Diefstal
U moet eerst door de politie een proces-verbaal laten opmaken van de diefstal en inbraakschade. Dán levert u een ingevuld en ondertekend schademeldingsformulier mét het originele proces-verbaal in bij het bestuur. Daarbij voegt u ook een offerte voor herstel van de schade. Het bestuur zorgt voor
verdere afhandeling.

Overige schade
U vult een schademeldingsformulier in en ondertekent dat. Tezamen met een offerte voor het herstel van de schade levert u in het formulier in bij het bestuur. Het bestuur zorgt voor verdere afhandeling.

Uitbetaling van schadevergoedingen
De uitbetaling van schadevergoedingen loopt altijd via het bestuur van ons tuinpark. De verzekering betaalt uit aan het bestuur. U krijgt bericht van de verzekering welke schadevergoeding is vastgesteld en gestort op de rekening van het bestuur. Het bestuur stuurt het bedrag vervolgens door naar de
rekening van de betreffende tuinder.

Verzekeringsvoorwaarden
De verzekeringsvoorwaarden kunt u inzien op de website van de Bond van Volkstuinders: verzekeringsvoorwaarden

Contact
Tuinpark Wijkergouw
Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam
Telefoon: 020-4904567
Email: tuinparkwijkergouw@gmail.com
Bankrekening nr.: NL72 RABO 0188 6780 18
Vermeld bij alle correspondentie ook uw tuinnummer!

Scroll to top